Introductie

Even voorstellen:
Met ingang van maart 2009 ben ik begonnen met mijn Kinderpsychologie Praktijk Van der Werf.

Vanaf 1999 ben ik GZ–psycholoog (BIG). Sindsdien heb ik mij verder bekwaamd in de behandeling van kinderen middels postacademische cursussen en trainingen, zoals bij voorbeeld: sociale vaardigheidstraining bij kinderen en jeugdigen, EMDR (therapie gericht op het verwerken van schokkende gebeurtenissen bij kinderen vanaf 3 jaar), behandeling van kinderen met gedragsstoornissen en training van ouders, diagnostiek en behandeling van autisme, behandeling van onverklaarde lichamelijke klachten en behandeling van angstig gedrag (cognitief gedragstherapeutische aanpak) en andere bij- en nascholing.

Voorgeschiedenis:
Ik heb Pedagogische en Andragogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen en ben daar afgestudeerd als psychodiagnostisch geschoold Orthopedagoog met specialisatie leer- en gedragsmoeilijkheden.

Ik heb vanaf 1979 bijna 25 jaar gewerkt als Psychodiagnostisch bevoegd Orthopedagoog bij de schoolbegeleidingsdienst in het Westland. Mijn hoofdtaak was daar psychodiagnostiek en orthodidactisch onderzoek bij kinderen van 4-12 jaar, opstellen van handelingsplannen en de begeleiding van leerkrachten in het basisonderwijs bij de aanpak van kinderen met leer-en gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld dyslexie, autisme, ADHD, pesten etc. Daarnaast heb ik cursussen verzorgd ten behoeve van leerkrachten en thematische ouderavonden gegeven, zoals bijvoorbeeld pesten op school.

Vanaf november 2003 tot juli 2010 heb ik gewerkt als Gz-Psycholoog en Orthopedagoog op de afdeling Medische Psychologie van het Vlietland ziekenhuis, aanvankelijk het Holy ziekenhuis. Mijn taak was psychodiagnostiek van kinderen en jeugdigen tot 16 jaar en de behandeling van kinderen en/of hun ouders in de opvoeding.

Drs. A.M. van der Werf (Annemieke)