Welkom

Op de website van Kinderpsychologie Praktijk Van der Werf, mijn praktijk ten behoeve van kinderen en jeugdigen tot 17 jaar en/of hun ouders.

Aan de linkerkant ziet u het menu waarmee u door de website kunt navigeren. Als u meer wilt weten kunt u contact met mij opnemen per e-mail of telefoon of ga direct naar Aanmelden.

Klik hier voor de veranderingen m.b.t. gemeentes in 2015.

Klik hier voor de disclaimer.

Klik hier voor het privacyreglement.

 

Update juli 2018:
Met ingang van 1 juli 2018 is mijn praktijk gesloten voor nieuwe cliënten.Wachttijden
Update per december 2017:

Stand van zaken praktijk 2018

Hiermee wil ik iedereen informeren over de stand van zaken ten aanzien van de Kinderpsychologie Praktijk Van der Werf te Vlaardingen.

De verhouding tijdsbesteding aan cliëntenzorg enerzijds en de administratieve afhandeling anderzijds is disproportioneel voor een vrijgevestigde die praktijkhouder is en tegelijkertijd behandelaar. Daarom heb ik afgelopen zomer besloten om geen budget meer aan te vragen bij de gemeenten voor 2018.

Met ingang van 2018 werk ik alleen nog voor particuliere cliënten.

Daarnaast behandel ik nog wel cliënten in het kader van zorgcontinuïteit, waarvoor vergoede zorg blijft gelden. Dat betekent dat de behandeling met een vergoed traject reeds moet zijn opgestart in 2017 .